WinSafer

Surfujte a vybírejte e-maily jako administrátor bezpečně

Princip funkce

Při práci s internetem (surfování, vybírání pošty) číhají na domácí uživatele mnohá nebezpečí. Kvůli velkému množství bezpečnostních chyb v internetových aplikacích je možné "chytit" různou elektronickou havěť, jako např. dialery, viry, spyware, adware. Tomuto riziku navíc napomáhá fakt, že většina domácích uživatelů pracuje na počítači pod účtem s vysokými právy (na úrovni administrátora). V takovém případě např. záškodnickým prvkům ActiveX nic nebráni provést v systému jakoukoliv instalaci nebo úpravy systému.

Řešením by bylo striktní použití účtu s omezenými právy (běžný uživatel). V domácím prostředí se ale tento účet stává velmi omezujícím - mnoho aplikací (např. některé hry) vyžaduje administrátorské oprávnění, navíc při použití běžného účtu není možné provádět některá systémová nastavení nebo např. ladění programů.

Operační systém sice podporuje funkci "Spustit jako ...", pomocí které je možné spustit např. prohlížeč pod odlišným uživatelským účtem. Takový provoz prohlížeče nebo e-mailového klienta je ale velmi nepraktický - neustálé spouštění prohlížeče pod jiným účtem uživatele obtěžuje, při kliknutí na odkaz v e-mailu nebo v aplikaci se spuštění prohlížeče pod jiným účtem stává velmi zdlouhavým a uživatel raději riskuje zavlečení nějakého škodlivého software než by podstupoval taková omezení.

Naštěstí operační systém Windows XP a Windows 2003 server obsahují vestavěný mechanismus, který umožňuje spustit aplikaci pod aktuálním uživatelem, ale s omezenými právy, odpovídající právům běžného uživatele. Zároveň zůstane zachován profil uživatele, takže veškerá nastavení, internetová keš, cookies a jiná data jsou stále k dispozici. Omezená oprávnění uživatele zabrání akcím, na které má povolení pouze administrátor.

Aplikace WinSafer

Hlavní okno aplikace WinSafer

Aplikace WinSafer poskytuje grafické rozhraní a poskytuje uživateli možnost nakonfigurovat zvolené aplikace tak, aby při spuštění běžely z omezenými právy. Zvolenou aplikaci je možné nakonfigurovat několika způsoby:

Omezení aplikace WinSafer

Aplikace WinSafer není všemocná. Nezabraňuje všem typům aplikací, které na internetu číhají. Pro správnou funkci vyžaduje, aby systém i aplikace byly nainstalovány na souborovém systému NTFS (uživatelská práva) a nebylo porušeno výchozí nastavení práv adresářů Windows a Program Files. Tyto předpoklady aplikace WinSafer testuje při svém spuštění.

Aplikace, kterým WinSafer zabrání dostat se do vašeho počítače

Aplikace, kterým WinSafer nezabrání dostat se do vašeho počítače

Stažení